Case - Nationell Verkstad 2019

NATIONELL VERKSTAD 2019

Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Konferensen vänder sig till deltagare från privat och offentlig sektor, akademi och ideella föreningar runt om i Sverige. 2019 var Science Park Borås arrangör i nära samarbete med Borås Stad. Medarrangörer är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion och Naturvårdsverket. Nästan 200 konferensdeltagare arbetade fram olika lösningar, lyfte goda exempel och fick inspiration och information under två dagar inkl. kvällsmiddag.

KONTAKTA OSS