Case - Samarbete med Winningtemp

SPEED GROUP, AVENTI OCH WINNINGTEMP I SPÄNNANDE SAMARBETE MED MÅLET ATT SKAPA STARKA TEAM

Med fokus på att skapa starka, engagerade team tar Speed Group hjälp av det digitala verktyget Winningtemp och eventbyrån Aventi för att i realtid kunna mäta och följa upp personalens upplevelse av arbetssituation och ledarskap.

– Friska, motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för vår framgång. Vi strävar efter att bygga en hållbar organisation med starka team, säger Ulf Johansson, HR-chef på Speed Group, en tjänsteleverantör inom bemanning/rekrytering och logistik. Vår personal är grundbulten i vår konkurrenskraft och målet är att utveckla kompetenta och stolta medarbetare, fortsätter Ulf.

Under 2018 introducerades ett digitalt verktyg från Winningtemp på Speed Group, för att kunna mäta, kartlägga och förbättra medarbetarupplevelsen utifrån ett antal teman. Winningtemp använder AI och presenterar resultat och slutsatser på medarbetarupplevelsen i realtid, vilket underlättar för varje ledare att planera och utveckla sina team.

Ett helhetskoncept
Speed Group, Winningtemp och Aventi har tillsammans utvecklat ett helhetskoncept och en arbetsmetodik kopplat till utfallet i Winningtemp. Ledare på Speed Group kommer att, tillsammans med sina team, enkelt kunna planera insatser via Aventis aktivitetspalett och på det sättet målmedvetet och systematiskt arbeta med teamutveckling. Aventi har tagit fram ett brett utbud av teamaktiviteter med utgångspunkt i Winningtemps teman.
– Aktiviteterna har olika inriktning och syfte, och kan lätt bokas av Speed Group över hela Sverige, säger Anna Filipsson, VD på Aventi.

Från koncept till realitet
– Flera undersökningar visar att organisationer som satsar på personalen får mångfalt tillbaka. Aventi och Speed Group tar detta från koncept till realitet med hjälp av Winningtemp, säger Jacob Österberg, Head of Business Development på Winningtemp.
– Vi delar tron på att motiverade och engagerade medarbetare skapar hållbara organisationer. På Winningtemp ser vi stora fördelar med att samarbeta med partners som förstår värdet i att skapa starka team. Att Aventi har bredden med en palett av värdeskapande teamaktiviteter gör det än mer kraftfullt eftersom varje enskild ledare har olika utmaningar och förutsättningar, fortsätter Jacob.

– Det här är verkligen ett spännande samarbete, säger Ulf Johansson på Speed Group. Vi tror att vi har hittat ett koncept som fungerar i realiteten och som kommer underlätta våra ledares arbete med att skapa starka team, avslutar Ulf.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta:

Ulf Johansson, HR-chef Speed Group, ulf.johansson@speedgroup.se
Anna Filipsson, VD Aventi, anna@aventi.se
Jacob Österberg, Head of Business Development Winningtemp, jacob@winningtemp.se

”Friska, motiverade, engagerade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för vår framgång. Vi strävar efter att bygga en hållbar organisation med starka team.”

Ulf Johansson
HR-chef Speed Group

KONTAKTA OSS