Nyhet - COVID-19 INFORMATION GÄLLANDE VÅRA AKTIVITETER

COVID-19 Information gällande våra aktiviteter

Aventi tar givetvis sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur vi tillsammans kan förhindra smittspridning av Covid-19.

Nedan följer en lista på hur vi anpassar oss i rådande situation:

  • Vi erbjuder plasthandskar under våra aktiviteter för de som önskar
  • Varje lag förses med handsprit
  • Den utrustning och material som används vid våra aktiviteter är i karantän i nio dagar efter användning. Om detta ej är möjligt så desinfekterar vi allt efter aktiviteten.
  • Vi skapar fler lag med färre deltagare per lag för att man lättare ska kunna hålla avstånd till varandra
  • Vi anpassar våra aktiviteter, där vi bland annat byter ut de utmaningar och övningar som i normala fall kräver närkontakt
  • Vi erbjuder inte vissa av våra aktiviteter i nuläget, exempelvis inomhusaktiviteter och aktiviteter där lagmedlemmarna delar utrustning som kan föra droppsmitta vidare
  • Vi rekommenderar främst utomhusaktiviteter såsom Mission Completed, Slaget om Skatten och Havsfejden där vår utrustning kan vara i karantän/desinfekteras med lätthet samt att lagens storlek kan anpassas
  • Våra aktivitetsledare är extra noga med sin handhygien och håller avstånd till gruppen