FÖRELÄSNING 1,5 – 3h

Arbetsglädje och hållbarhet!

Skapa en arbetsmiljö där ni lyfter varandra och säkerställer att alla bidrar till teamet med sina styrkor


-Från impuls till slutsats – och fallgroparna på vägen

-Om valda sanningar och egna perspektiv

-Inspiration elle motivation – varför gör vi som vi gör?

-Styrkespaning i teamet

-Fortsätta växa tillsammans, även när det går trögt

Bra att veta! Föreläsningen kan anpassas till 1,5 – 3,0 tim utifrån era önskemål. Innehållet som presenteras här är anpassat till 3.0 tim.

INSPIRERAS MERA

Fler föreläsningar – för alla tillfällen

Effektfull och hållbar
förändring

Stärk din psykologiska flexibilitet!

Effektfull och hållbar
förändring

Reflektion för hållbart ledarskap!”