FÖRELÄSNING 1h

Framtidens affärsmöjlighet
– hållbarhet som konkurrensfördel!

Hur du skapar köpvilja tack vare hållbart företagande.
I dagens snabbrörliga och globala affärsklimat är hållbarhet inte längre en trend, utan en hygienfaktor och en avgörande faktor för att uppnålångsiktig framgång och differentiering, såväl som arbetsgivare som mot sina kunder.


Föreläsningen kommer att beskriva hur hållbart företagande bygger starka varumärken. Vi ger exempel på direkta fördelar med hållbarhetsarbetet och hur man kopplar det till såväl arbetsgivarvarumärket som marknadsvarumärket som en konkurrensfördel och affärsmöjlighet.

Bra att veta! Föreläsning är 1 h.

INSPIRERAS MERA

Fler föreläsningar – för alla tillfällen

Effektfull och hållbar
förändring

Stärk din psykologiska flexibilitet!

Effektfull och hållbar
förändring

Reflektion för hållbart ledarskap!”