Kategori: Friskvård och kost

Matens uppgift är att ge oss energi och hålla oss friska, men mycket av det vi stoppar i oss har omvänd effekt i våra kroppar.

Vi i Sverige är världsbäst på att äta socker. Mycket av det socker du äter ligger dolt i maten du äter varje dag.

Det är skillnad på aktiv friskvård och en effektiv sådan!
Hur löser vi gåtan med att få med alla i de satsningar vi gör och på så sätt kan få en return of Investment?