Kategori: Hållbarhet som konkurrensfördel

Så bygger du ett varumärke som lockar och engagerar.
Det kanske låter hårt, men det är inte den enskilda produkten eller tjänsten som du säljer som lockar och engagerar mottagaren mest, det är de mjuka värdena som du laddat ditt varumärke med.

I den här föreläsningen går vi igenom hur du kan bli framgångsrik genom att sätta mål och skaffa dig kundinsikt som ger dig en djupare förståelse för attityder och idéer som ligger till grund för dina kunders handlingar och beslutsfattande.

Hur du skapar köpvilja tack vare hållbart företagande.