Kategori: Teamutveckling

I tider av osäkerhet och oro är räcker det inte att bara härda ut. Vi måste fortsätta växa och utvecklas – och skapa en ny verklighet

En föreläsning om psykologisk trygghet.
Vad är det och hur gör man för att skapa detta i praktiken?

För mycket av vår tid går åt till gnäll och skav på jobbet. Varför det blir som det blir, vad man kan göra och få några goda skratt på köpet!

Skapa en arbetsmiljö där ni lyfter varandra och säkerställer att alla bidrar till teamet med sina styrkor

Kan vi inte bara vara lite glada?! Missnöje och frustration uppstår i de flesta team. Vad beror det på och hur hanterar vi det bättre?

Nycklar för att öka samarbetet och arbetsglädjen genom att förstå dig själv och andra bättre.