Hallå

Hallå

Stockholm: 08-28 88 70

Borås: 033-430 04 04

Göteborg: 031-23 21 11

Malmö: 040-26 40 80

JOUR (ANSVARIG FÖRSÄLJNING): 070-420 38 72

Säljare

Endast ett samtal bort hittar du vårt idésprutande säljgäng med fingerkänsla för detaljer.

Julia Olofsson

FÖRSÄLJNING

033-430 04 04

julia.olofsson@aventi.se

Fannie Samuelsson

FÖRSÄLJNING

033-430 04 04

fannie.samuelsson@aventi.se

Inger Magnusson

FÖRSÄLJNING

033-430 04 04

inger.magnusson@aventi.se

Annika Rådberg

ANSVARIG FÖRSÄLJNING

070-420 38 72

annika.radberg@aventi.se

Lotta Nyström

FÖRÄLDRALEDIG

Projektledare

Vill du ha hjälp kring ett projekt så plocka upp telefonen och kontakta någon av våra projektledare.

Anna Persengård

PROJEKTLEDARE

073-301 53 16

anna.persengard@aventi.se

Emelie Hedelin

ANSVARIG PROJEKTLEDARE

070-543 98 66

emelie.hedelin@aventi.se

Och några andra

som tillsammans med alla våra aktivitetsledare runt om i Sverige ser till att vi håller vår höga kvalitet och bygger vårt team starkt.

Mikael Wernersson

Aktivitetsledare

076-724 61 29

mikael.wernersson@aventi.se

Emilia Gunnarsson

AKTIVITETSLEDARE

072-371 20 60

emilia.gunnarsson@aventi.se

Jonas Hagberg

ANSVARIG AKTIVITETER

070-645 21 79

jonas.hagberg@aventi.se

Anton Svensson

ANSVARIG PERSONAL

076-768 57 85

anton.svensson@aventi.se

Anna Filipsson

VD

070-645 20 75

anna.filipsson@aventi.se