Miljö- och Hållbarhetspolicy

Aventi ser hållbarhet som en självklar utgångspunkt för framtidens företagande. Vi strävar efter att medverka till en god samhällsutveckling och att minska vår negativa påverkan på miljön och människan. Vi är medvetna om att detta är ett arbete som aldrig tar slut och vi åtar oss att med en ödmjuk inställning ständigt utmana och förbättra vår hållbarhetsprestanda.

Hållbarhet består inte bara av miljön utan vi ser vårt sociala ansvar viktigt och stöttar unga entreprenörer, idrottsföreningar och andra viktiga delar för att bygga ett välmående samhälle

Aventiskolan
Alla våra anställda genomgår Aventiskolan där vi till stor del berör miljöfrågor och hur vi ska agera korrekt själva och vara ett föredöme för andra. Vi går igenom allt från hur vi tar oss till och från eventen, slitage av naturen, nerskräpning och vad vi har för riktlinjer inom detta område. Vi förklarar fördelarna med att använda vår bil med biogas vikten av att samåka till och från eventen och vad vi i övrigt gör för miljön.

Energi
Vi strävar kontinuerligt efter att minska energiförbrukningen i våra lokaler, kontor och lager värms upp av fjärrvärme. Vi använder el som är märkt ”Bra miljöval.

Återvinning
Vi strävar efter att producera så lite avfall som möjligt. Vi undviker engångsartiklar och undviker miljöfarliga material där alternativ finns. Vi källsorterar allt avfall och återvinner via våra sorteringsstationer eller kommunens återvinningscentral.

Eventsystem
En del i vårt hållbarhetsarbete är att vi arbetar med ett digitalt eventsystem, genom detta skickar vi inbjudan, tar hand om deltagarhantering och informerar om alla delar i ett event. Detta minska miljöpåverkan genom att vi minskar tryckt material på våra event och allt sköts digitalt.

Samarbetspartners
Vi tror på att välja partners som delar vår uppfattning i hållbarhetsfrågor och att kunna erbjuda boende, resor, och aktiviteter som uttalat har valt en miljöinriktning. Finns flera alternativ ska vi framhålla de som är bäst för miljön och ha argumenten för detta.

Leverantörer
Samma sak gäller för leverantörer som för partners. Vi strävar alltid efter att välja leverantörer som tänker långsiktigt, som arbetar med kvalitet, som vet vad hållbarhet betyder och som förmedlar samma grundvärden som vi. Det gäller både den egna verksamheten och för de varumärken och produkter leverantören representerar.

Livsmedel
Vi ser alltid till att erbjuda våra kunder ekologiska, rättvisemärkta och närproducerade alternativ. Det är bättre för planeten, för våra kunder och för oss själva. 

Förbrukningsvaror
De förbrukningsartiklar vi använder ska vara miljömärkta så långt det går och vår ambition ska alltid vara att hushålla med resurser.  Vi försöker även köpa in så lite förbrukningsartiklar som möjligt utan istället sträva efter att återanvända samma material till många olika event. Hellre kvalitet som håller många gånger än enkla produkter som används enstaka gånger.

Bilar/Resor
Vår fordonspark består av el/gasbilar och har lager med utrustning på strategiska platser runt om i Sverige för att minska resorna. Vi har som strategi att ta oss ut till kunden och genomföra event istället för att transportera stora grupp till oss. Vår policy är att alltid välja det mest miljövänliga sättet att transportera sig.

Hållbarhetsklivet
Aventi är med i Hållbarhetsklivet, Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Hållbarhetsklivet drivs av Turistrådet Västsverige, och är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Tillsammans agerar vi för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Vi stöttar föreningslivet
Vi ser motion, laganda och föreningslivet otroligt viktigt för ett bra samhälle. Att skapa trygga ungdomar med sunda värderingar ser vi som en viktig del, därför engagerar vi oss i föreningar med stort socialt ansvar. Vi stöttar stora som små föreningar, för ungdomar, dam och herridrott inom bland annat fotboll, basket, hockey, simning och innebandy.

Vi tror på det vi gör. På samma sätt som vi ser hållbarhet som framgångsrecept för våra kunder, vill vi utveckla vår egen verksamhet i en hållbar riktning.