OM OSS

AFFÄRSIDÉ

”Aventi bidrar till att öka företagens/kundernas konkurrenskraft genom att skapa upplevelser som utvecklar, engagerar och stärker deras viktigaste resurs – Människorna i organisationen”

VISION

”Vi vill vara med och påverka hur morgondagens företag engagerar och utvecklar sitt och sina kunders humankapital och skapar en framgångsrik företagskultur”

MISSION

”Vår mission är att hjälpa företag att framgångsrikt få människor att mötas istället för att träffas”

Är du intresserad av att samarbeta med oss?

Kontakta oss

Våra samarbetspartners

 

Aventi samarbetar i dag med många av Sveriges ledande konferensanläggningar, vill du också samarbeta med oss så tveka inte på att kontakta oss.

Vi vill alltid hitta det bästa upplägget för våra kunder så har du underhållning, lokaler eller något annat som kan vara intressant så tveka inte på att kontakta oss.

Vill du arbeta med oss så gå in på Jobba med oss.

VÅRT CSR ARBETE

Aventi strävar efter att medverka till en god samhällsutveckling och att minska vår negativa påverkan på miljö och människa. Vi är medvetna om att detta är ett arbete som aldrig tar slut och vi åtar oss att med en ödmjuk inställning ständigt utmana och förbättra vår hållbarhetsprestanda.

Vår verksamhet är till mycket stor del beroende av naturen och miljön runt omkring oss. Därför är vi övertygade om att vårt handlande är viktigt både i vårt agerande och även för att inspirera andra att tänka och jobba utefter det som är bäst för miljön.

 

KONTAKTA OSS