Nyhet - Aventi inleder samarbete med Winningtemp

Vi inleder samarbete med Winningtemp

I ett led att stärka företagskulturer har vi skapat en ny arbetsmetod ihop med Winningtemp där aktiviteter och användardata möts.

Winningtemp samlar in och visualiserar realtidsdata som beskriver personalens upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, kontroll och glädje i arbetet. Detta möjliggörs av Winningtemps unika motor för insamling av data i realtid. Aventis del i samarbetet blir att proaktivt gå in med aktiviteter för att stärka upp klimatet i gruppen och skapa välbefinnande för medarbetarna på företaget. För företaget blir detta arbete dessutom mätbart och man kan följa utvecklingen via nyckeltal och rätt statistik.

Läs mer om Winningtemp på deras webbsida