Culture by Aventi - Arbetsgivare i världsklass

ARBETSGIVARE I VÄRLDSKLASS

“Värdegrunden handlar om hur man är mot varandra och hur det känns i hjärtat”

Vi arbetar med tre olika steg för att stärka er företagskultur -före, under och efter eventet.
Vårt verktyg är våra aktiviteter, som bygger på att stärka team.

STEG 1 – NULÄGESANALYS

För att veta vad vi ska göra måste vi veta vart ni befinner er, vi startar alltid med en nulägesanalys där vi går igenom syfte, mål, värderingar och målgrupp.

STEG 2 – EVENTSTRATEGI

Efter analysen kan vi sätta ihop en strategi för hur vi ska kunna nå era mål baserade på era värderingar.

STEG 3 – AKTIVITETER FÖR ATT STÄRKA ERT TEAM

Med en stor bas av egen personal och lång erfarenhet av event utför vi aktiviteter som baseras på era värdeord. Och det viktigaste av allt -de skapar gemenskap, bättre relationer och glädje.

KONTAKTA OSS