Activities by Aventi - Brain game

BRAIN GAME

Klurig och energisk utmaning som kräver samarbete i laget

Välkomna till en klurig och intensiv aktivitet som kräver samarbete, taktik, kunskap och engagemang från alla deltagarna.

SÅHÄR GÅR DET TILL

Här sätts er samarbetsförmåga på prov under roliga former. Vi har förberett ett aktivitetsbord med flertalet utmaningar som innefattar klurigheter och problemlösningar.

Nu gäller det att gnugga hjärncellerna. Utmaningen är att få så många poäng till laget som möjligt, detta genom att ta sig an ett antal olika utmaningar.

Ni lägger själva upp en strategi för hur ni vill disponera er tid. När laget löst en uppgift är det dags att ”redovisa” svaret för aktivitetsledaren som väljer ut vem som helst i lagen som skall redovisa lösningen. Detta kräver alltså ett gott samarbete, så att alla i laget har kännedom om lösningen vid redovisningen.

Vi sammanställer poängen och utser vinnande lag.

SYFTE

 • Samarbete
 • Laganda
 • Tävling

DET HÄR INGÅR

 • Projektledning/ planering innan aktiviteten
 • Aktivitetsledare (antal beror på gruppstrlk) inkl resersättning
 • Allt material och utrustning
 • Medaljer till vinnande lag

FAKTA

 • Inomhus
 • Tidsåtgång, 1,5 h
 • Max antal deltagare: 200 personer
 • Språk: Svenska/Engelska

KONTAKTA OSS