Activities by Aventi - Dominoeffekt

DOMINOEFFEKT

Kreativitet och samarbete för att nå det gemensamma målet!

Utmaningen består i att ni ska bygga varsin del i en bana, som hela gruppen sedan skall sätta samman. Slutmålet är att ni ska lyckas rulla en kula från start till mål, liknande ”Domino effekt”.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vi börjar med att dela in er i grupper varpå varje grupp ansvarar för att bygga sin del av banan. Vardera grupp skall uppnå minst ett av flera kriterier som ska vara med i sin del av banan, exempelvis en loop, en hiss eller ett dropp.

Material och diverse verktyg finns i en gemensam depå som samtliga grupper har tillgång till.

Grupperna får en utsatt byggtid och sedan skall alla enskilda delar byggas ihop till en gemensam bana.

Vi utmanar deltagarnas förmåga att kommunicera och samarbeta med varandra, då de varken får samtala eller diskutera med varandra förutom under förutbestämda tidpunkter. Vid dessa tillfällen får de skicka fram en varsin representant att föra fram gruppens gemensamma talan och ta avgörande beslut tillsammans med de övriga grupperna.

En teambuildande aktivitet som testar deltagarnas samarbete, kreativitet och innovation.

SYFTE

  • Samarbete
  • Kreativitet

DET HÄR INGÅR

  • Projektledning/ planering innan aktiviteten
  • Aktivitetsledare (antal beror på gruppstrlk) inkl resersättning
  • Allt material och utrustning

FAKTA

  • Inomhus
  • Tidsåtgång, 2 h
  • Max antal deltagare: 200 personer
  • Språk: Svenska/Engelska

KONTAKTA OSS