Activities by Aventi - Escape Game

ESCAPE GAME – FRIGIVNINGEN

En spännande gruppaktivitet där samarbete och problemlösning spelar huvudrollen. Genom en rad olika kluriga moment och under tidspress gäller det att till slut komma loss och ut i friheten.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vårt egenutvecklade Escape Game spelas i lag om ca 6 deltagare (flera lag kan köra samtidigt). Via en rad mer eller mindre sluga ledtrådar ges gruppen möjlighet att lösa delmoment, här gäller det att ha alla sinnen öppna!
Det första äventyret utspelar sig på en bister, superhemlig plats någonstans under jord i norra Sverige som står inför ett direkt hot utifrån! Det är nu bråttom för deltagarna att gemensamt klara av en rad övningar för att rädda alla i gruppen och komma ut i frihet!
Vårt Escape Game är mobilt, vi har med all utrustning som krävs och vi kan köra på alla sorters platser.

SYFTE

  • Teambuilding
  • Samarbete
  • Spänning

DET HÄR INGÅR

  • Projektledning/ planering innan aktiviteten
  • Programledare samt aktivitetsledare (antal beror på gruppstrlk) inkl resersättning
  • Allt material och utrustning

FAKTA

  • Inomhus
  • Tidsåtgång, 1–1,5 h
  • Max antal deltagare: 1000 personer
  • Språk: Svenska/Engelska

KONTAKTA OSS